హోమ్ > మా గురించి>ఉత్పత్తి సామగ్రి

ఉత్పత్తి సామగ్రి

మాకు 60 గ్రాముల నుండి 4000 గ్రాముల వరకు 10 సెట్ల పెద్ద "హైటియన్" ప్లాస్టిక్ ఇంజెక్టర్లు ఉన్నాయి.